ทรัมป์เจอแฉคนใกล้ตัวพฤติกรรมฉาวทุกซอกมุม

ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีและไม่จำเป็นต้องได้การยอมรับจากวุฒิสภาเช่นรัฐมนตรีหรือนายพลแห่งกองทัพสหรัฐ โดยตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาตินี้เกิดขึ้นในพ.ศ. 2496 อันเป็นช่วงสงครามเย็นและพัฒนาขึ้นมาเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งของวงการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา

ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ จะเป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการหลักของสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติจะรายงานต่อประธานาธิบดีโดยตรงแบบว่าเป็นคนสนิทที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประธานาธิบดีสหรัฐเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ซื่อสัตย์ในการคัดเลือกนโยบายสำหรับประธานาธิบดีในด้านของความมั่นคงของชาติที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสามารถให้คำแนะนำด้านสถานการณ์รายวัน (เนื่องจากความใกล้ชิดกับประธานาธิบดี) ต่อประธานาธิบดีโดยไม่ขึ้นกับผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหรือบุคคลใดในยามวิกฤตการณ์ หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสามารถดำเนินงานได้จากจากห้องสถานการณ์ทำเนียบขาว หรือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของประธานาธิบดีได้อีกด้วย